Български English Руский
https://varnainvestment.com/
contact
0894 425 484

на цената на един градски разговор

За нас

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ВАРНЕНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ 2017”ЕООД

„Варненска ивестиционна компания2017 Е”ЕООД предлага печеливш модел на работа

с клиенти, базиран на успешна бизнес стратегия и на мотивацията на своите служители

 Съдебна регистрация

 "ВАРНЕНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПНИЯ 2017” ЕООД е регистрирана като Търговско

 дружество с Решение по ф.д.  на Фирмено отделение при Варненски

 Окръжен Съд, вписано в търговския регистър на Съда под No ......, том .., стр.;

 Булстат 204653869./ 20017 г/

 Дружеството възниква като правен субект с основен предмет на дейност- търговия и посредничество с недвижими имоти , отдаване под наем , обзавеждане и управление на имоти.

 Представителство

 Дружеството се представлява от Управител - Татяна Банова 

 История

 ВАРНЕНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ още от създаването си през 2007 год. има амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижима собственост. От самото си учредяване агенцията има за цел да работи с най- широк кръг клиенти, като се стреми да покрива всички сегменти на пазара на недвижими имоти. Варненска Инвестиционна Компания 2017 ЕООД се отделя като, самостоятелно дружество с нова регистрация от 2017 г.

 Услуги

 „ВАРНЕНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ 2017”ЕООД предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти:

· Посредничество при покупка на недвижим имот

 · Посредничество при продажба на недвижим имот

 . Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот

 · Посредничество при наемане на недвижим имот

 · Пълно съдействие и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти.

 · Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти

 · Инвестиционно консултиране

 · Правни консултации във връзка с водените сделки

 · Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти.

 · Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България.

 · Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти

 · Консултации за вътрешно преустройство, дизайн и обзавеждане на закупени недвижими имоти.

 Нашият стил

 Нашият почерк е да работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес.В условията на интензивно развитие ние разработихме успешна бизнес и рекламна стратегия, базирана на медийна и интернет реклама и включваща модели на мениджърски решения, съобразени с конкретните изисквания на всеки наш клиент.

В същото време ние превръщаме лоялността и компетентното отношение в аксиоми от етичния кодекс на всекидневната ни работа.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на базаданни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. 

Основният сайт на компанията www.varnainvestment.com предоставя подробна информация и богат снимков материал за всички наши проекти и печели все повече нови посетители.Нашият екип има необходимия опит и квалификация да работи успешно по презентирането и предлагането на инвестиционни проекти ново строителство.

.Важно направление в дейността на дружеството са консултантските услуги в сферата на недвижимите имоти.

 Компетентното юридическо обслужване осигурява защита от недобросъвестни контрагенти и предпазва клиентите ни от стъпки, които не са съобразени изцяло с действащите законови разпоредби.

 Другите за нас

 По думите на нашите клиенти и колеги ВАРНЕНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ е утвърдена като коректен партньор при реализацията на сделки с недвижима собственост. Възложители и партньори на агенцията са държавни и общински структури, посолства, банки, български и чуждестранни компании, много физически лица.

 Нашите предимства

 · натрупаният през годините опит и рутина

  професионалното и отговорно отношение към работата

  добре подбраният колектив от коректни, интелигентни и амбициозни млади хора

  отличната техническа и информационна обезпеченост на дейността ни

· гарантираната юридическа защита за нашите клиенти

· доброто ни име.

 Нашите недостатъци са предизвикателство към нас...!!!